$1.00 off Coupon For Sensodyne PRO ENAMEL Toothpaste

https://us.sensodyne.com/Coupon.aspx?c=Sensodyne_100